ΔΥΠΑ- Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

H δράση δίνει εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ και αφορά στην παροχή κατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Βασικές προϋποθέσεις για τους δικαιούχους είναι:

• Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
• Hλικία άνω των 18 ετών
• Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
• Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού και όταν κάνουν την αίτηση αλλά και όταν εισέρχονται στο πρόγραμμα.

Μέθοδος Υλοποίησης

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με
12 ώρες διά ζώσης εκπαίδευση.
48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400€

Πληροφορίες – Επικοινωνία
Επικοινώνησε με το ΚΔΒΜ Ι.Μ.Ο.Α. για περισσότερες πληροφορίες:
Φλώρινα: Λεωφ. Καραμανλή 51, Τηλ. 23850 45696
Πτολεμαΐδα: Ψαρρών 21, Τηλ. 24630 53325
Αμύνταιο: Μοναστηρίου 15, Τηλ. 23860 24340
Ε-mail: info@imoa.gr
Με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook IMOA-KEK

 

Ι.Μ.Ο.Α - Φλώρινα

Φλώρινα

   Κωνσταντίνου Καραμανλή 51,

   Τ.Κ 53100

23850-45696


Ι.Μ.Ο.Α - Πτολεμαΐδα

Πτολεμαΐδα

   Ψαρρών 21,

   Τ.Κ 50200

24630-53325


Ι.Μ.Ο.Α - Αμύνταιο

Αμύνταιο

   Μοναστηρίου 15,

   Τ.Κ 53200

23860-24340