ΔΥΠΑ - Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης ανέργων σε προγράμματα διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
• Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
• Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Αντικείμενα κατάρτισης

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποίηση στους τομείς ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων.

Η δράση περιλαμβάνει
Κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 άνεργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 για ψηφιακές δεξιότητες

Μέθοδος Υλοποίησης
Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στο Νομό κατοικίας και με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Πληροφορίες – Επικοινωνία
Επικοινώνησε με το ΚΔΒΜ Ι.Μ.Ο.Α. για περισσότερες πληροφορίες:
Φλώρινα: Λεωφ. Καραμανλή 51, Τηλ. 23850 45696
Πτολεμαΐδα: Ψαρρών 21, Τηλ. 24630 53325
Αμύνταιο: Μοναστηρίου 15, Τηλ. 23860 24340
Ε-mail: info@imoa.gr
Με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook IMOA-KEK

 

Ι.Μ.Ο.Α - Φλώρινα

Φλώρινα

   Κωνσταντίνου Καραμανλή 51,

   Τ.Κ 53100

23850-45696


Ι.Μ.Ο.Α - Πτολεμαΐδα

Πτολεμαΐδα

   Ψαρρών 21,

   Τ.Κ 50200

24630-53325


Ι.Μ.Ο.Α - Αμύνταιο

Αμύνταιο

   Μοναστηρίου 15,

   Τ.Κ 53200

23860-24340